Spoločnosť Promont, s.r.o. sa v júni 2014 stala podpisom Zmluvy o NFP so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre projekt "Inováciou technológie k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti Promont, s.r.o.".

Zmluva zverejnená 27.2.2015

 

Zmluva zverejnená 27.2.2015 
 
Spoločnosť Promont, s.r.o. sa v júni 2017 stala podpisom Zmluvy o NFP so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre projekt "Inovácia výrobného procesu spoločnosti Promont, s.r.o."

Spoločnosť Promont, s.r.o., s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v zakúpení a spustení do prevádzky novej inovatívnej technológie, ktorá bude prispievať k "inovácii procesu otryskávania oceľového materiálu".